Aurinkopaneelit sähkön pientuotantoa

  Pientuotannon liittäminen


  Lähtökohtana tuotantolaitoksen verkkoon liittämisessä on varmistaa käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa. Pientuotannon eli aurinko-, biokaasu- ja tuulivoimalan liittämisestä on ilmoitettava Kajavelle hyvissä ajoin riippumatta siitä, aiotaanko tuotantolaitteisto liittää uuteen liittymään vai jo olemassa olevaan kulutuksen liittymään. Sähköverkosta erillään käyvistä tuotantolaitteistoista ei tarvitse ilmoittaa Kajavelle. Tällaisia ovat esimerkiksi suoraan lämpövastukseen kytketty tai akkuihin latausvirtaa tuottava laitteisto.


  Kajave määrittelee vaadittavat toiminnallisuudet ja sähkötekniset suojaukset verkkoon liittämisestä. Heti alkuvaiheessa tekniset ominaisuudet tulee suunnitella laitteistovalmistajan ja sähköurakoitsijan kanssa siten, että vaatimukset täyttyvät. Ennen laitteiston käyttöönottoa Kajave tarkastaa vaaditut toiminnallisuudet, minkä jälkeen pienvoimalan rakentaja voi solmia Kajaven kanssa tuotannon verkkopalvelusopimuksen ja tarvittaessa tuotannon liittymissopimuksen. Sopimuksiin sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia verkkopalvelu- ja liittymisehtoja.


  Kajaven verkkoon saa kytkeä standardien SFS-EN 50549-1:2019 ja VDE-AR-N-4105 2018-11 vaatimukset täyttäviä pientuotantolaitteistoja. Laitteistojen kelpoisuus on todistettava laitteiston valmistajan tai maahantuojan antamalla sertifikaatilla. Sertifikaatti, laitteiston muu tekninen dokumentaatio sekä pientuotantolaitoksen yleistietolomakkeella tehtävä pyyntö verkkoon liittämisestä on toimitettava Kajaven tekniseen palveluun. Laitteistoa ei saa kytkeä verkkoon ennen liittämisluvan myöntämistä.

  Pientuotantolaitteiston ja/tai sähkövaraston yleistietolomake pdf-muodossa tai sähköinen lomake.

  Seuraavia Energiateollisuus ry:n ohjeita ja teknisiä vaatimuksia sovelletaan tuotantolaitosten liittämisessä Kajaven jakeluverkkoon:

  Yleisohje sähköntuotantolaitoksen liittämiseksi jakeluverkkoon
  Tekninen liite ohjeeseen enintään 100 kVA laitoksille
  Tekninen liite ohjeeseen yli 100 kVA laitoksille

   

  Kajave Oy:n jakeluverkossa on lisäksi seuraavat vaatimukset:

  1. Yli 1 MVA tehoiset voimalaitokset tai samaan verkon osaan liittyvät voimalaitosryhmät on liitettävä suoraan sähköasemalta omaan johtolähtöönsä.

  2. Jakeluverkon jäykkyyttä kuvaavan oikosulkutehon on oltava liittymispisteessä vähintään 25-kertainen generaattorilaitteiston tai voimalaitosryhmän nimellistehoon verrattuna. Mikäli kytkentävirtasysäys on nimellisvirtaa suurempi, kasvaa myös liittymispisteen jäykkyysvaatimus.


  Hyvää yleistietoa pientuotannosta löydät myös Motivan oppaista.

  Lisätietoja saat Kajaven teknisestä palvelusta:

  0800 9 2200 arkisin klo 8-16
  Sähköpostilla

  Sähköpostiosoite tekninenpalvelu@kajave.fi

   

  Tuotannon verkkopalvelu- ja liittymishinnastot

  Sähkömarkkinalain mukaisesti pientuotannon verkkoon liittämistä helpotetaan siten, että nimellisteholtaan alle 2 MVA tuotantolaitteiston liittämisestä veloitetaan ainoastaan liittämisestä aiheutuvien välittömien kustannusten perusteella. Yli 2 MVA tuotantolaitteiston liittymismaksu määräytyy kulutuksen liittymismaksuhinnaston mukaisesti.

  Liittymismaksuhinnasto

  Jakeluverkon tuotannon verkkopalveluhinnasto (sivu 5)

   

  Tuotannon ja varavoimakoneiden sähköverovelvollisuus

  Verovelvollisuudesta ovat vapautettu alle 100 kVA tuotantolaitokset ja varavoimakoneet. Myös yli 100 kVA:n tuotantolaitos/varavoimakone säilyy verotuksen ulkopuolella, jos sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä on enintään 800 000 kWh.

  Lue tarkemmin voimassaolevat säädökset verottajan sivuilta.