Sähköliittymän tilaus

Tee liittymissopimus ajoissa

Liittymän toimitusaika vaihtelee vyöhykkeittäin rakennuspaikan ja -ajankohdan mukaan. Voit ottaa yhteyttä numeroon 0800 9 2200 tai tekninenpalvelu(at)kajave.fi.

Kajave Oy noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua, jonka periaatteet Energiavirasto on vahvistanut valtakunnallisesti noudatettaviksi.

Vyöhyke 1: Voimassaoleva asemakaava-alue taajamissa sekä liittyjät, joiden suoraan mitattu etäisyys liittymiskohtaan on 0-200 metriä olemassa olevasta muuntamosta. Asemakaava-alueiksi ei lasketa kaavoitettuja loma-asuntoalueita, ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaava-alueita. Toimitusaika väh. 4 viikkoa. 

Vyöhyke 2: Suoraan mitattu etäisyys liittämiskohtaan yli 200 metriä mutta enintään 800 metriä olemassa olevasta muuntamosta. Toimitusaika väh. 9 viikkoa. 

Vyöhykkeiden ulkopuolella toimitusaika on 2-6 kuukautta. 

Vyöhykehinnoittelua ei sovelleta muuntopiireihin, joissa on aiemmin määritelty aluehinta tai voimassa oleva normaalia kalliimman liittymän palautusehto. Etäisyys muuntamosta määritetään verkonhaltijan karttatietojärjestelmän koordinaattien perusteella. 
 
Vyöhykkeillä hinnastoa suuremmissa liittymissä sekä vyöhykkeiden ulkopuolisissa liittymissä liittymismaksu perustuu joko aluehintaan tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun.

 

Liittyjän on tiedettävä liittymissopimusta tehdessään

  • Liittymän tarkka paikka
  • Pääsulakekoko
  • Sähköistysaikataulu
  • Lämmitystapa

Kartta on hyvä olla mukana, jos rakennus tulee haja-asutusalueelle. Liittymissopimus tehdään aina kirjallisesti. Sopimuksessa määritellään sähkösuunnitelmaan perustuva liittymän pääsulakekoko, liittymän toimitusaika, liittämiskohta ja liittymismaksu.

 

Liittymismaksut 

Liittymismaksuissa noudatetaan vyöhykehinnoittelua, jonka periaatteet Energiavirasto on vahvistanut valtakunnallisesti noudatettaviksi.

Liittymähinnasto

Liittymismaksun eräpäivä sovitaan yleensä liittymän toimituksen ajankohdan mukaan.
 

Mitä liittymismaksuun sisältyy?

Liittymismaksulla verkkoyhtiö rakentaa sähköverkkoa liittämiskohtaan asti. Liittämiskohdan määrittelee verkkoyhtiö yhdessä asiakkaan kanssa ja se merkitään liittymissopimukseen. Tavallisesti liittämiskohta on tontin rajalla, kaapelinjakokaapilla, ilmajohtoverkon pylväällä tai muuntamolla.

Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohtoa, vaan rakentaja tilaa sen erikseen valitsemaltaan sähköurakoitsijalta. Liittymisjohtoja myyvät ja asentavat myös verkostourakoitsijat, mm.Eltel Networks Pohjoinen, ENP ja Enerke. Pyydettäessä tarjouspyynnön verkostourakoitsijalle välittää Kajaven tekninen palvelu liittymissopimuksen allekirjoitusten jälkeen.

Liittymismaksu ei sisällä sähköpääkeskusta. Vapaa-ajan asunnon sähköpääkeskukseksi kannattaa useimmiten hankkia ns. mökkikeskus. Eri sähköpääkeskusvaihtoehdoista voit keskustella sähköurakoitsijasi kanssa.

Mittalaitteet sisältyvät sähkön siirron perusmaksuun. Lisätietoja sähkön mittauksesta

 

Liittymisjohdon voi kilpailuttaa

Rakennuksen liittymisjohto vedetään maakaapelilla. Kun sokkelia ja laattaa valetaan, putkireittejä kannattaa varata riittävästi, vähintään 5 kappaletta, sähkö-, puhelin- ja antennikaapeleiden sisään tuontia varten.

Kaapelioja kaivetaan liittymissopimuksessa mainitusta liittämiskohdasta pääkeskukselle. Kaapelioja kannattaa kaivaa samalla, kun uudisrakennuksen pohjaa kaivetaan. Kaapeliojan voi kaivaa myös itse. Varmista, ettei kaivureitillä ole aikaisemmin asennettuja maakaapeleita.

Kaapelinäytön voi tilata portaalista www.verkkoselvitys.fi.

Liittymisjohdon asentaa aina joko sähkö- tai verkostourakoitsija. Varaa rakennuspaikalle ojan alkutäyttöä varten hienoa, kivetöntä hiekkaa. Kaapelin saa peittää, kun liittymisjohdon rakentaja antaa siihen luvan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ylläpitää luetteloa sähköurakoitsijoista. Nettisivuilta voi hakea urakoitsijoita kunnan ja urakointioikeuksien perusteella.
 

Työmaasähkö

Verkostourakoitsijamme vuokraavat työmaakeskuksia rakennusaikaiseen sähkönkäyttöön. Työmaakeskuksesta voi esittää tarjouspyynnön samalla, kun tekee liittymissopimuksen. Asiakaspalvelumme välittää pyynnön rakentavalle verkostourakoitsijalle, joka ottaa yhteyttä rakentajaan.

Jos pysyvä liittymissopimus on tehty ja liittymä maksettu ennen työmaakeskuksen toimitusta, työmaasähkön saa asiakkaan käyttöpaikalleen valitseman tuotteen mukaisella hinnalla.

 

Sähkönkäyttäjän oikeudet

Euroopan komissio on määritellyt tarkistuslistan, josta löytyy vastaukset yleisimpiin sähkön ostoa koskeviin kysymyksiin. Tavoitteena on lisätä tietoa sähkömarkkinoiden toiminnasta sekä kuluttajien oikeuksista. Tarkistuslista löytyy Energiaviraston sivuilta.