Sähköverkkoon liittyminen

Kun suunnittelet talon rakentamista tai kesämökin sähköistystä Kajaven verkkoalueella, ota yhteyttä tekniseen palveluumme, puh. 0800 9 2200 (maksuton) arkisin klo 8-16 tai sähköpostitse tekninenpalvelu(at)kajave.fi. Voit myös käydä palvelutoimistossamme Kajaanissa.

Liittymissopimus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta liittymä on käytössäsi rakennustöiden alkaessa. Jos suunnittelet rakentamista haja-asutusalueelle, varmista sähkön saanti jo tontin hankintavaiheessa. Sähköliittymän toimitusaika vaihtelee rakennuspaikan ja -ajankohdan mukaan. Mm. routa ja kelirikko voivat estää liittymän rakentamisen varhain keväällä. Toimitusaika lasketaan siitä, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet liittymissopimuksen. 

Liittymissopimus tehdään aina kirjallisena yleensä kiinteistön omistajan kanssa. Kerros- ja rivitalojen liittymissopimus tehdään asunto-osakeyhtiön kanssa. Yksittäisillä huoneistoilla ei ole liittymissopimusta.

Lisää tietoa sähköliittymän tilaamisesta

 

Neuvomme oikean sähkötuotteen valinnassa

Autamme sinua sopivan sähkötariffin eli sähkötuotteen valinnassa. Sähkönkäytön määrä ja jakautuminen eri vuorokauden- ja vuodenaikoihin ratkaisee, mikä tuotteista sopii parhaiten sinun sähkönkäyttöpaikkaasi.

Sähkön siirron laskusta vastaa Kajave (verkkopalvelu) ja sähkön myynnin laskusta valitsemasi myyntiyhtiö (sähkön myynti). Siirtomaksujen yhteydessä perimme myös sähköveroa, jonka tilitämme valtiolle.

Sähkön siirrosta vastaa aina se yhtiö, jonka verkkoalueella asuntosi, kesämökkisi tai muu sähkönkäyttöpaikkasi sijaitsee. Sähköenergian voit ostaa haluamaltasi sähkönmyyjältä.

Siirtotuote perustuu Kajaven kanssa tekemääsi verkkopalvelusopimukseen (sähkön siirto).

 

Sulakekoko perustuu sähkösuunnitelmaan

Liittymissopimuksessa määritellään sähkösuunnitelmaan perustuva pääsulakekoko. Kotitalousasiakkailla sulakekoko on yleensä 3 x 25 A (ampeeria).

Jos haluat pienentää tai suurentaa sulakekokoa, ota yhteyttä pätevään sähköurakoitsijaan. Sähköurakoitsija on velvollinen tekemään ilmoituksen muutoksesta Kajavelle yleistietolomakkeella. Sulakekoon muutos vaikuttaa sähkönsiirron ja sähkönmyynnin maksujen suuruuteen.

 

Lomakkeet

Maksuttomat töiden tarjous- ja sopimuslomakkeet sekä sopimusehdot löytyvät Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton nettisivuilta.

 

Liittymän pääsulakekoon suurentaminen

Liittymän suurentamisesta veloitetaan lisäliittymismaksu, joka vyöhykkeellä 1 on hinnaston uutta ja olemassa olevaa liittymän sulakekokoa tai tehoa vastaavien liittymismaksujen erotus.
Vyöhykkeellä 2 lisäliittymismaksu määräytyy kustannusten mukaan ja on vähintään hinnaston sulakekokojen tai tehojen erotuksen mukainen.

Vyöhykkeiden 1-2 ulkopuolella lisäliittymismaksu määräytyy sulakekoon suhteessa 25 A:n liittymään tai kustannusten mukaan, mikäli ne ovat suuremmat.

Tehon mukaan hinnoitelluissa liittymissä lisäliittymismaksu määräytyy yksin asiakasta palvelevan sähköverkon muutoskustannusten ja muun verkon vahvistamisen kattavan kapasiteettivarausmaksun (€/kW) perusteella.


Vyöhykkeiden selitykset

Katso vyöhykkeet

 

Liittymän pääsulakekoon pienentäminen

Liittymän pääsulakekokoa pienennettäessä liittymismaksua ei hyvitetä liittyjälle.

Ohjeet sähköurakoitsijoille