Siirtotuotteet

Siirtotuote perustuu Kajaven kanssa tekemääsi verkkopalvelusopimukseen (sähkön siirto). Kaksiaikaisissa tuotteissa asiakkaamme voivat valita joko paikallisen tai valtakunnallisen aikajaottelun. Katso hinnastot.

Sovellamme sähkön siirtoon energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sopimusehtoja.

Sähkönkäytön määrä ja jakautuminen eri vuorokauden- ja vuodenaikoihin ratkaisee, mikä siirtotuotteistamme sopii parhaiten kuhunkin sähkönkäyttöpaikkaan. Asiakaspalvelumme opastaa sinua edullisimman siirtotuotteen valinnassa ja kertoo muutoksesta asiakkaalle aiheutuvat kustannukset. Kustannuksia syntyy tarvittavista mittarointi- ja ohjelmointitöistä.


Yleissähkö

Yleissähkö on sopiva yksityis- ja yritysasiakkaille, joiden vuotuinen sähkönkäyttö on vähäistä ja yöaikaisen käytön osuus on pieni.


Kaksiaikaiset tuotteet

Nämä kaksiaikaisten tuotteiden aikajaksotukset koskevat vain Kajaven verkkovastuualuetta. Muualla noudatetaan aina paikallisen verkkoyhtiön aikajaksotuksia. Kaksiaikatuotteissa noudatetaan kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n suositusta, jonka mukaan ns. yökuormia eli asiakkaiden yöllä varaavia sähkölaitteita kytketään päälle portaittain klo 22:sta eteenpäin. Valtakunnallisella järjestelyllä pyritään tasaamaan sähköverkon tehopiikkiä ja siten edesauttamaan sähkön toimitusvarmuutta. Yökuormien kytkennän porrastus ei vaikuta edullisemman yösähkön alkamisajankohtaan, vaan yösähkön mittaus alkaa täsmällisesti verkkopalvelusopimuksessa määriteltyyn aikaan. Lue lisää sähkönmittauksesta

Yösähkö sopii parhaiten asiakkaille, joiden sähkönkäyttö esimerkiksi 3x25 ampeerin sulakkeilla on yli 10 000 kWh vuodessa ja sitä voidaan keskittää yöaikaan. Päiväenergia on käytettävissä arkisin klo 7.00-22.00 ja yösähkö klo 22.00-7.00, lauantaisin klo 20 alkaen sekä sunnuntaisin koko vuorokauden.


Säästöyösähkö on tuotteena samanlainen kuin yösähkö paitsi, että käyttöpaikan sähkötehoja (väh. 4,5 kW) voidaan ohjata pois päältä, mutta kuitenkin enintään 0,5 - 1,5 tunnin jaksoissa ja enintään 5 tuntia vuorokaudessa. Vastineeksi säästötuotteen valinnut saa yöenergiaa myös lauantaisin klo 7.00 - 15.00 ja klo 20 alkaen. Tuote on käytössä vain Kajaven verkkoalueella.

Kaksiaikasähkö sopii samanlaiseen käyttöön kuin yösähkö, mutta mittauksen aikajaksotus on valtakunnallisen kaksiaikasiirron mukainen: yöhinta on käytössä ma-su klo 22-7. Perus- ja energiamaksut ovat samat kuin yösähkössä.


Vuodenaikasähkö soveltuu parhaiten asiakkaille, joiden sähkönkäyttö painottuu kesäaikaan tai on tasaista läpi vuoden. Tyypillisimpiä vuodenaikasähkön käyttäjiä ovat palvelualan yritykset sekä maatilat, joissa on esimerkiksi koneelliset heinän- ja viljankuivauslaitteet. Asiakas saa edullista energiaa läpi vuorokauden 1.4.-31.10. sekä talviaikana 1.11.-31.3. öisin klo 22.00 - 7.00, lauantaisin klo 20.00 - 7.00 sekä sunnuntaisin koko vuorokauden.


Säästövuodenaikasähkö on tuotteena samanlainen kuin vuodenaikasähkö. Erona on, että käyttöpaikan sähkötehoja (väh. 4,5 kW) voidaan ohjata pois päältä, mutta kuitenkin enintään 0,5 - 1,5 tunnin jaksoissa ja enintään 5 tuntia vuorokaudessa. Vastineeksi tuotteen valinnut saa edullista energiaa myös talvilauantaisin klo 7.00 - 15.00. Tuote on käytössä vain Kajaven verkkoalueella.

Kausiaikasähkö sopii samanlaiseen käyttöön kuin vuodenaikasähkö, mutta mittauksen aikajaksotus on valtakunnallisen kausiaikasiirron mukainen: talviarkipäivien energianhinta on käytössä 1.11. – 31.3. ma-la klo 7-22. Perus- ja energiamaksut ovat samat kuin vuodenaikasähkössä.


Tilapäinen sähkönkäyttö

Tilapäissähkö soveltuu pieneen, määräaikaiseen sähkönkäyttöön, jota varten ei tehdä pysyvää sähköliittymää. Tuote edellyttää etukäteen määritellyn käyttöjakson. Määräajan kuluttua sähköntoimitus lopetetaan. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat rakennustyömaat, näyttelyt ja messut.