Johtoalueiden raivaus

Raivaukset teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla, jotka on koulutettu ottamaan huomioon mm. ympäristöasiat ja sähköturvallisuus.

Raivaukseen kuuluvat pohjan raivaus ja tarvittaessa reunapuiden oksinta ja poisto. Johtoalueen ulkopuolelta poistetaan sähkönjakelua ja turvallisuutta välittömästi vaarantavat yksittäiset puut. Tavoitteena on saattaa johtoalue verkostosuositusten mukaiseksi puuston osalta siten, että suunnitellun raivauskiertoajan (6-10 v) puusto ei kasva vähimmäisetäisyyksiä lähemmäksi johtimia.

Keskijännitejohdoilla raivaamme puuston pääsääntöisesti 10 m leveydeltä. Monijohtorakenteet voivat olla leveämpiä, yleensä johtoalueen reuna on 5 m reunimmaisesta pylväästä.Oksisto ei saa ulottua 2,5 m lähemmäksi johtimia, kun johtimien heiluminen ja oksien kasvaminen otetaan huomioon.

Pienjännitejohdoilla varsinaista johtoaluetta ei tarvita, mutta johdon etäisyyden puustoon tulee olla vähintään 0,5 m. Suoraan johdon alla olevat rungot poistetaan. Puun oksat tai puunrunko eivät saa vahingoittaa johtoa.

Poistettava puusto kuuluu maanomistajalle.