Sähköverkon raivaustyö

Johtoalueiden raivaus

Raivaukset teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla, jotka ovat ammattilaisia työskentelemään sähkölinjojen läheisyydessä sekä myös ympäristöasioissa.

Raivaukseen kuuluvat sähkölinjan alla olevan pohjan raivaus ja tarvittaessa reunapuiden oksinta ja poisto. Johtoalueen ulkopuolelta poistetaan sähkönjakelua ja turvallisuutta välittömästi vaarantavat yksittäiset puut. Raivauksien avulla puusto ei pääse kasvamaan vähimmäisetäisyyksiä lähemmäksi johtimia. Suunniteltu raivauskiertoaika on 6-10 vuotta.

Keskijännitejohdoilla raivaamme puuston pääsääntöisesti 10 m leveydeltä. Monijohtorakenteet voivat olla leveämpiä, yleensä johtoalueen reuna on viisi metriä reunimmaisesta pylväästä.Oksisto ei saa ulottua 2,5 metriä lähemmäksi johtimia, kun johtimien heiluminen ja oksien kasvaminen otetaan huomioon.

Pienjännitejohdoilla varsinaista johtoaluetta ei tarvita, mutta johdon etäisyyden puustoon tulee olla vähintään puoli metriä. Suoraan johdon alla olevat rungot poistetaan. Puun oksat tai puunrunko eivät saa vahingoittaa johtoa.

Poistettava puusto kuuluu maanomistajalle, joten se jätetään maastoon.

Tarkat aluetiedot ja raivauksien eteneminen löytyy verkkosivuiltamme Sähkönverkon työmaat -kartalta Linjaraivaukset-kohdasta. 

Lisätietoja Kajaven teknisestä palvelusta 0800 9 2200 arkisin klo 8-16.