Yhteiskunta

Kajave keskittyy energiainfran kehittämiseen

Lue yhteiskuntavastuuraporttimme 2020

Energiatietoa koululaisille ja tukea lasten vapaa-aikatoimintaan

Lasten ja nuorten virikkeellisen ja ohjatun vapaa-aikatoiminnan tukeminen toimialueellamme on tärkeä osa Kajaven yhteiskuntavastuutyötä. Kajavella on pitkät perinteet energiatietouden levittämisessä koululaisille. Vuosien myötä yhteistoiminnan muodot ovat vaihdelleet ja viime vuosina kohderyhmänä ovat olleet peruskoulun tokaluokkalaiset.


Energiaa tokaluokkalaisille -projekti

Tokaluokkalaisten omaa energiansäästöviikkoa Energiaa tokaluokkaisille vietään vuosittain viikolla 41 samaan aikaan valtakunnallisen Energiansäästöviikon kanssa. Energiansäästöviikko on hyvä lähtölaukaus tehokkaan energiankäytön edistämiseksi kouluissa, joissa oman energiankäytön hallintaa vasta aloitellaan.

Kajave kustantaa vuosittain verkkoalueellaan (Kainuu, Pyhäntä, entinen Kestilän kunnan alue Siikalatvan kunnassa) toimiville kouluille opetuspaketin, joka on suunniteltu ensisijaisesti peruskoulun toisen luokan oppilaille, mutta soveltuu käytettäväksi myös ylemmillä luokilla.

Materiaali antaa tietoa energiakäsitteistä, energian tuotannosta, sen järkevästä käytöstä ja säästämisestä.

Tokaluokkalaiset saavat uudistetun Hei, kaikki toimii! -lasten energiakirjan, jossa energia-asioita käsitellään hauskasti sarjakuvan muodossa. Energiakirjassa on uusi hehkuva värimaailma ja sen tekstit ja kuvat on päivitetty. Kirja on helppotajuinen ja selvittää perusasiat yksinkertaisesti ja selkeästi. Punaisena lankana juoksee energian järkevä käyttö.

 

Taustavoimaa-apuraha antaa mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-aikaan

Taustavoimaa-apuraha on enintään 700 euron suuruinen toimintatuki, jota Kajave myöntää lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämiseen toimialueellaan. Apurahan hakuaika on vuosittain joulu-helmikuussa. Kymmenen viime vuoden aikana kainuulaisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa on tuettu yhteensä 100 000 eurolla.

 

Kainuun Valo Oy:n rahasto

Voimaa kulttuurille ja elinkeinoelämälle

Kainuun Valo Oy:n rahasto perustuu Kainuun Sähkö Oy:n (entinen Kainuun Valo Oy) 50-vuotisjuhliensa yhteydessä 1997 tekemään lahjoitukseen. Rahasto tukee Kainuun kulttuuri- ja elinkeinoelämää sekä tutkimusta.

Kainuun kulttuurirahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17:stä maakuntarahastosta ja se nimeää joka toinen vuosi Kainuun Valo Oy:n rahastosta myönnettävän 8000 euron arvoisen apurahan saajan.