Keskeytyskartta

Rauha suurhäiriön korvaukset

Metsänomistajalla on kolme vuotta aikaa hakea korvausta tykkylumen takia kaadetusta puustosta

Kajave on joutunut poistamaan sähkölinjojen läheisyydessä olevaa puustoa tykkylumesta johtuneen suurhäiriön aikana. Poistettu puusto on kaatunut tai ollut kallistumassa linjalle lumen ja kuuran painosta.

Sähkömarkkinalain mukaisesti puuston raivaus on verkkoyhtiölle sallittua ilman ennakkoilmoitusta maanomistajille silloin, kun se on tarpeen sähköntoimituksen jatkumiseksi tai keskeytysten ennaltaehkäisemiseksi. Kaadetut puut ovat metsänomistajien omaisuutta ja niiden jatkohyödyntäminen on metsänomistajien itsenäisesti päätettävissä.

Metsänomistajalla on oikeus hakea korvausta johtoalueen ulkopuolelta (10 m) kaadetusta puustosta. Suosittelemme metsänomistajia tarkistamaan maa-alueensa ja tekemään korvaushakemuksen, kun kokonaistilanne on arvioitavissa. Korvaushakemuksen perusteluihin tulee laittaa kaadettujen puiden runkomäärä, keskimääräisen rungon rinnankorkeusmitta sekä puulaji.

Korvaushakemukset käsittelemme saapumisjärjestyksessä. Korvausta voi hakea sähköisessä palvelussamme tai täyttämällä tulostettavan lomakkeen. Ilmoitamme metsänomistajille korvauksen maksamisesta erikseen.

Vikailmoitukset ja havainnot voi ilmoittaa Kajaven maksuttomaan vikailmoitusnumeroon 0800 9 2500 (24 h). Pahoittelemme suurhäiriöstä aiheutunutta haittaa.

Korvausten haku sähköisesti