Pientuotantolaitteiston ja/tai sähkövaraston liittäminen sähköverkkoon

Tällä lomakkeella asiakas ilmoittaa verkkoyhtiölle tiedot nimellisteholtaan enintään 100 kVA  tuotantolaitteiston ja/tai sähkövaraston sähköverkkoon liittämistä varten.

Lomakkeen voi antaa täytettäväksi  laitteiston toimittajalle ja/tai laitteiston kytkevälle sähköurakoitsijalle. Verkkoyhtiöllä on oikeus varmistaa, että  tuotantolaitteisto täyttää liittämistä koskevat tekniset edellytykset.

Lomake on päivitetty Fingridin voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 ‐dokumentin mukaiseksi.

 

 

Yhteystiedot
Henkilötunnukseksi riittää asiakkaan syntymäaika, mikäli asiakasnumero on täytetty
Tuotantolaitteiston perustiedot
(suurin mahdollinen laitteistosta sähköverkkoon siirtyvä teho)
laitoksen suurin mahdollinen virta
pääkeskus tms
Tuotantolaitteiston tekniset tiedot

Tuotantolaitteisto täyttää seuraavan teknisen standardin tai suosituksen vaatimukset, mukaan lukien verkkoonliitäntälaitteen (invertteri/vaihtosuuntaaja) suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat.

Mikäli tuotantolaitteisto ei täytä kumpaakaan esitetyistä pientuotannon standardeista, tulee verkkoyhtiöön olla yhteydessä hyvissä ajoin, jotta voidaan selvittää, soveltuuko laitteisto liitettäväksi sähköverkkoon Suomessa.

Tuotetun sähkön verkkoonsyöttäminen
HUOM! Laitteistossa tuotetulle sähkölle tulee olla aina ostaja.
Tuotantolaitteiston asentajan/urakoitsijan yhteystiedot
Verkkoyhtiöt voivat tämän lomakkeen lisäksi pyytää myös muita tarvitsemiaan tietoja tai lomakkeita laitteistosta ja sen liittämisestä. Lisätietoja saat tekninenpalvelu@kajave.fi tai 0800 9 2200.
Lähetämme lomakekopion ja käyttöpaikkatunnuksen antamaasi osoitteeseen teknisen palvelun käsiteltyä asian.
Liitteet

Lisätäksesi liitteitä valitse haluttu tiedosto ja paina Siirrä-nappia. Voit lisätä enintään 5 liitettä. 

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 2 MB.
Sallitut tiedostotyypit: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 2 MB.
Sallitut tiedostotyypit: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 2 MB.
Sallitut tiedostotyypit: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 2 MB.
Sallitut tiedostotyypit: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 2 MB.
Sallitut tiedostotyypit: jpg jpeg png pdf doc docx odt.