Investoinnit

Kajaven vuoden suurin investointi on Kajaanin Rouvankankaan uusi sähköasema ja maakaapelointi

Kajave Oy investoi verkostoon tänä vuonna yhteensä 20,5 M€. Pääosa investoinneista kohdistuu jakeluverkkoon. Investointitasoa on nostettu kaksi miljoonaa euroa toimitusvarmuuden parantamisen nopeuttamiseksi. Suurin yksittäinen jakeluverkkoinvestointi on Hyrynsalmen Istonpitkä -hanke, jossa Hyrynsalmen taajaman itäosa maakaapeloidaan kokonaan.

Investointitaso nousee edellisestä vuodesta noin kaksi miljoonaa euroa, jolla parannetaan sähkön toimitusvarmuutta asiakkaillemme. Lain mukaan myrsky tai lumikuormat eivät saa aiheuttaa asiakkaalle asemakaava-alueella yli 6 tuntia eivätkä muualla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. 

Jo yli 10 vuotta jatkunut korkea investointitaso johtuu 60- ja 70-luvuilla rakennettujen laajojen verkostoalueiden uusimistarpeesta ja panostuksista sähkön toimitusvarmuuteen.

Alla lisää vuosittaisista investoinneista ja hankinnoistamme:

2018 verkostohankkeet

2017 verkostohankkeet

2016 verkostohankkeet

2015 verkostohankkeet

2014

2013

2012

2011

2010