Investoinnit

Kajaven sähköverkon investointikohteet

Vuoden 2019 suurin jakeluverkkoinvestointimme noin 1,4M€:a sijoittuu Hyrynsalmelle

Hankkeeseen kuuluu Väisälä-Ukkohalla -alueen maakaapelointi sekä verkon etäkäytön lisääminen viankorjauksen nopeuttamiseksi. Investointitasomme on jatkossakin kasvussa ja näkyy siirtohintatason nousuna.

Kajave investoi tänä vuonna sähköverkkoon yhteensä 21,9 M€:a. Investoinnit kohdentuvat pääosin jakeluverkkoon eli lähellä asiakasta olevaan verkonosaan. Investointisumma nousee edellisestä vuodesta noin kaksi miljoonaa euroa.

Kainuussa sähköverkon johtopituus käyttöpaikkaa kohden on noin kaksi kertaa pitempi kuin keskimäärin Suomessa. Yhteensä sähköverkon pituus on 13 380 kilometriä ja verkkovastuu alue on 7,7 prosenttia koko maan pinta-alasta.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla olevaa sähköverkon toimitusvarmuutta on vahvistettu jo yli 10 vuoden ajan. 60- ja 70-luvuilla rakennettu verkko ei ole kokonaisuudessaan tulevien vaatimuksien mukainen. Lain mukaan vuonna 2028 myrsky tai lumikuormat eivät saa aiheuttaa asiakkaalle asemakaava-alueella yli 6 tuntia eivätkä muualla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä.

Olemme saaneet Energiavirastolta lisäaikaa vuoteen 2036, joka mahdollistaa investointien jaksottamisen maltillisemmin pidemmälle aikavälille.

Viranomainen valvoo sähköverkon kehittämistä ja toimitusvarmuutta

Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä ovat verkkojen jatkuva kehittäminen ja verkon käyttäjien kohtuullisten vaatimusten täyttyminen. Energiavirasto valvoo verkkojen kehittymistä ja heille toimitetaan vuosittain hyväksyttäväksi verkoston tilannekuva ja toteutunut toimitusvarmuus.

Kajaven sähköverkkoalueella toimitusvarmuutta vahvistetaan entisestään kaapeloinneilla taajamissa sekä taajamien lievealueilla. Haja-asutusalueilla verkkoa siirretään teiden varteen, jolloin kunnossapito ja viankorjaus nopeutuu.

Työmaatauluissa on erikseen ilmoitettu työmaasta vastaavan urakoitsijan puhelinnumero, josta voi tarvittaessa tiedustella työmaan tilanteen etenemistä.

Pahoittelemme verkonrakennuksesta ja kunnossapitotöistä aiheutuvia mahdollisia häiriöitä.

Alla lisää vuosittaisista investoinneista ja hankkeistamme:

2018 verkostohankkeet

2017 verkostohankkeet

2016 verkostohankkeet

2015 verkostohankkeet

2014

2013

2012

2011

2010