Taivaalla lentäviä lokkeja

    Syrjimättömyyden varmistaminen

    Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. Syrjimätöntä toimintaa vaaditaan siten kaikilta sähköverkonhaltijoilta.

    Erillisen syrjimättömyyden varmentamisohjelman laatimista koskeva velvoite on rajattu koskemaan vain suurehkoja sähkön jakeluverkonhaltijoita. Velvoite koskee myös Kajave Oy:tä. Alla olevista linkeistä pääset lukemaan viimeisimpien vuosien syrjimättömyysraporttejamme sekä syrjimättömyyden toimenpideohjelmaamme.

    Syrjimättömyyden toimenpideohjelma 2020

    Syrjimättömyysraportti 2019