Syrjimättömyyden varmistaminen

  Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. Syrjimätöntä toimintaa vaaditaan siten kaikilta sähköverkonhaltijoilta.

  Erillisen syrjimättömyyden varmentamisohjelman laatimista koskeva velvoite on rajattu koskemaan vain suurehkoja sähkön jakeluverkonhaltijoita. Velvoite koskee myös Kajave Oy:tä. Alla olevista linkeistä pääset lukemaan viimeisimpien vuosien syrjimättömyysraporttejamme sekä syrjimättömyyden toimenpideohjelmaamme.

   

  Syrjimättömyyden toimenpideohjelma 2019

  Syrjimättömyysraportti 2018

  Syrjimättömyyden toimenpideohjelma 2018

  Syrjimättömyysraportti 2017

  Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma ja raportointi (Energiaviraston suositus)