Asiakkaille saatu sähköt, Topi-suurhäiriö ohi

Maanantaina iltapäivällä alkanut ja yöhön asti jatkuneen myrskyn aiheuttamat viat on korjattu ja Kajaven asiakkailla on nyt sähköt. Enimmillään sähköttömiä talouksia maanantaina kello 16 oli reilut 2 000 ja viimeinen vika saatiin korjattua yöllä kello 03.

Tiistaiaamuna sähkölinjalle kaatunut puu aiheutti Manamansalossa uuden vian 46 asiakkaalle, mutta tällä hetkellä kaikilla asiakkailla kahta asiakasta lukuun ottamatta on sähköt ja toimitusvarmuutemme jälleen liki 100-prosenttinen. Hyvän ennakkovarautumisen ja nopean toiminnan ansiosta, haasteellisista sääolosuhteista riippumatta, viat saatiin korjattua noin 12 tunnissa. Illan ja yön aikana Kajaven verkkoalueella vikoja oli korjaamassa kaiken kaikkiaan 28 asentajaa.  

Pienjänniteverkon vioista automaatio ei tee hälytystä käyttökeskukseemme, vaan tieto viasta saadaan asiakkailta. Myrskyn jälkeen on hyvä käydä tarkastamassa sähköt kesämökeistä ja muista kiinteistöistä, joissa ei asuta vakituisesti.