Kajave Oy:n siirtohinnat muuttuvat joulukuun alusta alkaen

Arvonlisäverolliset hinnat nousevat keskimäärin 7 prosenttia ja verottomat 9,2 prosenttia. Uudet hinnat ovat voimassa 1.12.2020 alkaen.

Hintamuutokseen vaikuttavat sähköverkon ylläpito- ja huoltotarpeet sekä toimitusvarmuusvelvoitteen täyttämiseen tarvittavat investoinnit vaaditussa aikataulussa. Tällä hetkellä rakennettavan sähköverkon elinkaari ulottuu vuosikymmeniä tulevaisuuteen. Asiakkaamme saavat ilmoituksen hintamuutoksesta postitse ensi viikolla.

Tehtävänämme on varmistaa häiriötön sähkönsaanti tasapuolisesti kaikille verkkoalueen asiakkaille taajamissa ja maaseudulla. Kunnostamme ja ylläpidämme laajaa sähköverkkoa, jotta asiakkaille haitallisia sähkökatkoja esiintyisi yhä harvemmin ja yhä lyhyempinä. Harvaan asutulla alueellamme on sähköverkkoa 229 metriä yhtä sähkönkäyttöpaikkaa kohti, kun sen keskiarvo Suomessa on 113 metriä.

Sähkömarkkinalaki edellyttää, että vuonna 2036 asemakaava-alueella ei saa aiheutua yli 6 tuntia eikä haja-asutusalueella yli 36 tuntia kestävää sähkökatkoa. Osa sähköverkostamme täyttää lain vaatimukset, mutta ikääntyvä verkko-osuus vaatii vielä uudistamista. Investoinnit painottuvat lähivuosille, jotta säävarmempi sähköverkko kattaisi mahdollisimman pian suurimman osan käyttöpaikoista.

Ilmastonmuutos tuo mukanaan jo nyt näkyviä sään ääri-ilmiöitä. Oikeilla investoinneilla varmistamme sähköverkon toimivuuden myös tulevaisuuden tuulisimpina ja lumisimpina aikoina.