Kajaven sähköverkkoon liittymisen periaatteet uudistuvat

Kajaven jakeluverkkoon liittyminen sekä liittymähinnoittelu päivittyvät joulukuusta alkaen vastaamaan Energiaviraston uudistuvia periaatteita. Muutos koskee kaikkia sähköverkkoyhtiöitä ja kohdistuu etenkin pienjänniteliittymien hinnoitteluun. 

Suurin muutos aiempaan on, että uuden tai suuremman liittymän tilaajalta ei peritä verkon todellisia vahvistuskustannuksia vaan liittymä hinnoitellaan verkon keskimääräistä vahvistuskustannusta kuvaavan kapasiteettivarausmaksun mukaan. Kapasiteettivarausmaksua käytetään jatkossa kaikilla jännitetasoilla. 

Uusi vyöhykehinnasto kattaa jatkossa yhä suuremman osan sähköverkkoon liittyjistä. Aiemmin vyöhykehinnoittelu kattoi asemakaava-alueet sekä maksimissaan liittyjät 600 metrin päähän olemassa olevasta muuntamosta, kun nyt etäisyys yltää 800 metriin saakka.  

Vyöhykealueet 1.12.2020 alkaen 

Vyöhyke 1: Asemakaava-alueet sekä liittyjät 0-200 metrin etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta.  

Vyöhyke 2: Liittyjät 200-800 metrin etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta.  

Hinnastoa suuremmissa liittymissä hinnoittelu perustuu tapauskohtaiseen hinnoitteluun. 

Vyöhykealueiden 1-2 ulkopuolella liittymismaksu perustuu todellisiin rakennuskustannuksiin, mutta vahvistuskustannukset peritään kapasiteettivarausmaksun perusteella. 

Samalla Kajaven vyöhykehinnoittelu päivittyy vastaamaan uusien vyöhykerajojen mukaisia keskimääräisiä uuden liittymän aiheuttamia laajennus- sekä vahvistuskustannuksia. 

Uusi liittymähinnasto