Kajaven sähköverkon rakentaminen tuo työpaikkoja ja sopimuskumppaneille jatkuvuutta

Sähkönjakelun varmistaminen on tänä päivänä entistäkin tärkeämmässä roolissa. Kajave keskittää sähköverkon rakentamisen ja muuntamoiden toimituksen kolmen urakoitsijan ja kahden laitetoimittajan kanssa.  

Sähköverkon rakentamiseen valitut kumppanit ovat Efficient Network Partner Oy (ENP), Enerke Oy ja Omexom. Muuntamot toimittaa Alfen Elkamo Oy AB ja kaukokäytön ala-asematoimittaja on Kuumic Oy. Urakat kilpailutettiin julkisen hankintamallin kautta ja sopimukset allekirjoitettiin eilen tiistaina. 

Allekirjoitetut sopimukset laajemmista hankekokonaisuuksista yhtenäistävät toimintamalleja ja tuovat kumppaneillemme toiminnan jatkuvuutta. Hankkeiden suunnittelu ja luvitus siirtyy aiempaa enemmän urakoitsijalle.  

Työllistävät vaikutukset ovat merkittäviä. Urakointikohteita tulee olemaan lähes koko verkkoalueellamme.  

-Suunnitelman mukaan rakennamme ilmajohto- ja maakaapeliverkkoa yhteensä 800 kilometriä kahden vuoden aikana. Useampi vuotiset urakointisopimukset tuovat työpaikkoja ja työllistävät alueemme yrityksiä esimerkiksi metsäkone- ja maanrakennusalalla, projektipäällikkö Jenny Martiskainen Kajavelta kertoo. 

-Meillä on iso vastuu toteuttaa laadukkaasti ja tehokkaasti tämä hanke niin, että sähkönkäyttäjät saavat mahdollisimman pienin häiriöin säävarman sähkönjakeluverkon. Haluamme kantaa vastuumme ja olla luottamuksen arvoinen toimija, kertoo ENP:n toimitusjohtaja Ilkka Säkkinen

- Tulemme tämän sopimuksen myötä vahvistamaan toimintaamme ja asemaamme Kainuun, Pyhännän ja Siikalatvan alueella sähköverkkoinfran ylläpidossa. Kainuussa on tehty pitkäjänteistä ja laadukasta työtä alueen sähköntuotannon ja sähköverkkojen kehittämisen näkökulmasta. Pitkäkestoisen sopimuksen myötä Enerkellä on hyvä mahdollisuus kehittää organisaatiota ja palveluita alueella olevien asiakkaiden tarpeeseen, toteaa Enerke Oy:n toimitusjohtaja Janne Huotari. 

--Hienoa, että näinä poikkeuksellisina ja vaikeina aikoina, joita yhteiskuntamme parhaillaan kohtaa, on Kajaven kaltaisia yrityksiä, joiden toiminta pohjautuu kestävälle kehitykselle. Näin isolla investoinnilla luodaan työtä, hyvinvointia ja uskoa pitkälle tulevaisuuteen. Olen vakuuttunut siitä, että hankkeella tulee olemaan erityisen positiivinen merkitys varsinkin paikallisille yrityksille, summaa Omexomin projektipäällikkö Tuomas Lantto.   

Kaikki sopimuskumppanit ovat mukana sähkönjakelun varmistamisessa myös suurhäiriöiden poikkeusolosuhteissa. 

Suunnitelmallisesti kohti säävarmempaa sähköverkkoa 

Kajaven tehtävänä on vastata yhteiskunnan tarpeisiin sekä rakentaa pitkän elinkaaren sähköverkkoa. Vahvistamme maaseudun ilmajohtoverkkoa ja maakaapeloimme taajama-alueita sekä tärkeimpiä maaseudun runkoyhteyksiä.  Rakennamme sähköverkkoon myös lisää automaatiota, jolloin viat löydetään nopeammin. Maakaapelointien yhteydessä rakennamme 250 uutta puistomuuntamoa. Entiset pylväsmuuntamot korvautuvat puistomuuntamoilla, joissa on öljykaukalo. Kaukalo estää jakelumuuntamossa olevan öljyn pääsyn maaperään esimerkiksi ukkosen aiheuttaman vaurion yhteydessä.  

Kajaven on ylläpidettävä sähköverkkopalvelua toimintavarmana sähköverkkoyhtiöille asetetun säävarmuusvelvoitteen mukaisesti. Lain mukaan myrsky tai lumikuormat eivät saa aiheuttaa asiakkaalle asemakaava-alueella yli 6 tuntia eikä muualla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. Säävarmuusvelvoite tulee täysimääräisesti voimaan vuonna 2028, mutta Kajave on saanut toteutukseen jatkoaikaa vuoteen 2036. 

Kajavella on kunnossapidettävää sähköverkkoa yhteensä 13 300 kilometriä eli yli kolme prosenttia Suomen sähköverkosta. Lisäksi Kajaven verkkoalue on harvaan asuttua, jolloin verkon pituus asukasta kohden on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi taajamiin keskittyvissä sähköverkoissa. Asukastiheys Kajaven alueella on vain 3,6 asukasta neliökilometrillä, kun koko maan luku on yli 17 asukasta.  

Lisätietoja  

Kajave Oy, projektipäällikkö Jenny Martiskainen, puh. 040 572 1493, jenny.martiskainen@loiste.fi

Efficient Network Partner Oy, toimitusjohtaja Ilkka Säkkinen, puh. 044 988 6733, ilkka.sakkinen@enp.fi

Enerke Oy, toimitusjohtaja Janne Huotari, puh. puh. 050 352 8192, janne.huotari@enerke.fi

Omexom, projektipäällikkö Tuomas Lantto, puh. 040 173 6047, tuomas.lantto@omexom.com

 

Urakoitsijat lyhyesti 

Efficient Network Partner Oy (ENP) 

Efficient Network Partner Oy on vuonna 2014 perustettu pohjoissuomalainen sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelun ja rakentamisen eritysosaaja. Palveluksessamme on noin 50 alan ammattilaista sekä lisäksi suuri joukko luotettavia ja sitoutuneita kumppaneita. Toimipisteemme sijaitsevat Kajaanissa, Puolangalla, Kuhmossa, Limingassa, Pudasjärvellä, Kuopiossa ja Seinäjoella. 

Tekemisemme rakentuu avoimeen ja rehelliseen kumppanuustoimintaan. Henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa haluamme erottua laadulla, aikataulussa pysymisellä sekä avoimuudella, joka hyödyttää projektin kaikkia osapuolia ja kehittää yhteistyötä, sekä koko alan toimintaa. 

Luotettavana ja ketteränä sekä tehokkaana verkkokumppanina haluamme tehdä työt niin, että asiakkaan elämä helpottuu. 

www.enp.fi

Enerke Oy  

Enerke suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää sähkönjakelujärjestelmiä pääasiassa verkkoyhtiöiden ja teollisuuden tarpeeseen. Palveluihin kuuluvat koko sähköverkoston elinkaaren ylläpitoon tarvittavat palvelut. Tuotettujen palveluiden tavoitteena asiakkaille on hyvä kilpailukyky palvelun laadusta tinkimättä sekä kannattava kasvu.  

Enerkellä on toimipisteitä Itä- ja Keski-Suomen alueella sekä Kajaanissa. Enerke työllistää sähköverkostotöissä noin 180 omaa henkilöä sekä noin 200 henkilöä kumppaniyrityksien kautta. 

www.enerke.fi

Omexom 

Energia-alalla toimiva Omexom on osa maailmanlaajuista VINCI Energies –konsernia, joka työllistää 82 500 sitoutunutta työntekijää yli 50 maassa. Omexom tarjoaa monipuolisia palveluita mm. sähkönjakelun, rautatiejärjestelmien kuituverkon, valaistuksen, sähköturvallisuuden ja sähköautojen latausasemapalveluiden aloilla. 

Rakennamme, huollamme ja turvaamme kriittisen infrastruktuurin, jonka johdosta nyky-yhteiskuntamme toimii mahdollisimman moitteettomasti. Yhtiön vuoden 2019 liikevaihto oli 13,75 mrd €. 

www.vinci-energies.com, www.omexom.fi