Kajaven sähköverkon työmaat ja hankkeet ovat nyt nähtävissä kartalta

Kajave on julkaissut verkkosivuillaan Sähköverkon työmaat -kartan, josta on nähtävissä mitä verkkoalueen työmailla tapahtuu tai on suunnitteilla.   

Kartalta näkyy missä ja milloin rakennetaan uutta ilmajohtoa, maakaapeloidaan tai tehdään kunnossapitotöitä. Myös johtokatujen raivaukset, joilla ennaltaehkäistään myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia vaurioita sähköverkolle, näkyvät kartalta.  

- Sähköverkon työmaat -kartta palvelee erinomaisesti asiakkaitamme, kuntia sekä muita sidosryhmiämme, sillä nyt laajan verkkoalueemme työmaat ja projektit ovat ajantasaisesti nähtävissä kartalta, Kajaven hankepäällikkö Eetu Niskanen sanoo.   

Kartta on toteutettu pitkäaikaisen ja luotettavan yhteistyökumppanimme Trimblen kanssa. Kajave hyödyntää muissakin prosesseissaan Trimblen järjestelmätarjontaa kuten mm. sähköverkon keskeytystilanteesta kertovaa Sähkökatkokarttaa. Tuotantokäyttöön otettava Sähköverkon työmaat -kartta täydentää hyvin jo nykyisellään laajaa järjestelmäkokonaisuutta, Kajaven kehityspäällikkö Jussi Niskanen sanoo.  

Asiakkuuspäällikkö Timo Laine ja konsultti Janne Dahlman Trimblestä kertovat, että karttapalveluratkaisun avulla voidaan helposti tiedottaa asiakkaita ja myös yrityksen sisäisiä käyttäjiä verkkoyhtiön suunnitelluista ja toteutuksessa olevista hankkeista. 

- Hanketiedot ovat muokattavissa käyttötarkoituksen mukaisesti, ja julkaiseminen kartalla tapahtuu automaattisesti, kun hanke etenee ja saavuttaa määritellyt julkaisuehdot, kuten vaikkapa raivaustyön suunnitellun toteutusajan, Laine kuvaa tuotteen toiminnallisuuksia. 

Kajave investoi tänä vuonna sähköverkon toimitusvarmuuteen yli 20 miljoonaa euroa. Taajamissa ja eniten kuormitetuilla johdoilla maakaapelointi on taloudellisin ja säävarmin ratkaisu. Harvaan asutulla alueella ilmajohto on usein järkevin tekniikka. Ilmajohtoverkkoa pylvästetään kokonaan uudelleen tai saneerataan siirtämällä verkko-osuuksia metsästä tien varteen. Samalla verkkoon asennetaan etäohjausteknologiaa, jonka avulla sähköverkon viat saadaan rajattua nopeasti ja mahdolliset sähkökatkot näkyvät asiakkaille vain lyhytkestoisesti.  

Tämän vuoden suurimpia hankkeita ovat mm. Suomussalmen taajaman maakaapelointi sekä Jumaliskylän ilmajohdon saneeraus, joka parantaa syrjäisen haja-asutusalueen toimitusvarmuutta.   

Myös matkailullisesti merkittävän Vuokatin ilmajohto-osuudet maakaapeloidaan vuoden 2022 loppuun mennessä ja maastosuunnittelu alkaa tänä keväänä.  

Kajaanissa aloitetaan merkittävä verkon parannustyö edellisenä kesänä pahoin vaurioituneelle sähköverkko-osuudelle alueilla Paltaniemi, Korvanniemi, Rimpilänniemi ja Kuluntalahti. Maastosuunnittelu alkaa tänä keväänä ja työ jatkuu vuodelle 2022, jolloin alueen keski- ja pienjännitejohdot maakaapeloidaan kokonaisuudessaan.  

Edellisen kesän työmaita ennallistetaan jo alkukeväästä  

Edellisen kesän työmaat viimeistellään kevään ja kesän aikana heti lumien sulaessa. Viimeistelyyn kuuluu esimerkiksi ruohikkoalueiden ennallistaminen. Ennallistamistöiden tarkempia aikatauluja voi tiedustella työmaan yhteyshenkilöltä, joka löytyy kartalta olevista tiedoista.   

Investoinneilla sähköverkon toimitusvarmuuteen on vaikutus pitkälle tulevaisuuteen. Uudistetun verkon elinkaari on noin 50 vuotta. Verkkopalvelun on oltava kaikille asiakkaille tasalaatuista riippumatta siitä, sijaitseeko käyttöpaikka haja-asutusalueella vai taajamassa. Verkkopalvelu sisältää sähkön toimituksen lisäksi sähköverkkojen ylläpidon ja valvonnan 24/7.   

Kajaven sähköverkon työmaat -kartta 

Lisätietoja:  

Jussi Niskanen, Kajave puh. 050 322 2366 jussi.niskanen@kajave.fi 

Timo Laine, Trimble puh.  040 652 6667 timo.laine@trimble.fi 

Trimble lyhyesti 

Trimble toimittaa asiakkailleen ohjelmistoratkaisuja, joilla mallinnetaan tietoa ja hallitaan jakeluverkkoyhtiöiden omaisuutta ja paikkatietoja. Ratkaisuilla tuetaan investointien hallinnan, suunnittelun, rakentamisen, käyttötoiminnan ja kunnossapidon prosesseja sekä tuotetaan laadukasta, sähköistä asiakaspalvelua. www.utilities.trimble.fi