Koutaniemen pohjavesialueella kulkenut ilmajohtoverkko on jo lähes maakaapeloitu

Kuluvan vuoden laajimpia rakennuskohteitamme oli Kajaanin Koutaniemen pohjavesialueen ilmajohtoverkon maakaapelointi. Koutaniemen pohjavesialueilla kulkeva ilmajohtoverkko muutettiin maakaapeliksi viime kesän aikana. Samalla pylväissä sijaitsevat muuntamot vaihtuivat ympäristöriskiltään turvallisiin puistomuuntamoihin tai pylväsmuuntamoihin, joissa käytetään ympäristöystävällistä Midel-öljyä. 

Maakaapeloinnin yhteydessä maalaismaisemasta poistuu pylväsmuuntamoita, jotka korvaantuvat viidellä ympäristöystävällisellä puistomuuntamolla. Elinkaarensa päähän tulleet pylväsmuuntamot ovat kohtalaisen riskialttiita esim. salaman iskuille, jotka voivat rikkoa muuntamon ja aiheuttaa öljyvahingon lähimaastoon. Uusissa puistomuuntamoissa on öljynkeräyskaukalot ja ne ovat suojassa säältä ja metsän pieneläimiltä.  

Kaiken kaikkiaan Koutaniemelle rakennettiin uutta keskijännitteistä maakaapelirunkoverkkoa 6,5 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 13,5 kilometriä. Hankealueelta puretaan 6,1 kilometriä keskijänniteilmajohtoa. Ilmajohtojen purkutyöt tehdään talven 2020 aikana ja pihojen viimeistelyt sekä nurmetukset ensi kesän alussa.  Hanke työllistää paikallisia yrittäjiä ja urakoitsijoita. 

Ilmajohtojen purku vapauttaa alueita hyötykäyttöön 

Kaapeloimme vuosittain noin 100 kilometriä keskijännitteistä ilmajohtoverkkoa säältä suojaan maan alle. Purettavat ilmajohdot sijaitsevat pääosin metsässä. Johtokadun ollessa pääsääntöisesti 10 metriä leveä maa-alueita vapautuu vuosittain noin 100 hehtaaria. Vapautuvat maa-alueet voivat jäädä hiilinieluiksi tai maanomistajat voivat käyttää ne maa- ja metsätaloudellisesti tai muuhun hyötykäyttöön, kuten luontopoluiksi. 

Lisätietoja rakennuttajapäällikkö Janne Väisänen, puh. 050 443 3074.