Loiste Sähköverkon tuotto kahdelta valvontakaudelta oli alijäämäinen

sähköverkko

 

MEDIATIEDOTE 16.2.2017  klo 13.30

 

Loiste Sähköverkon tuotto kahdelta valvontakaudelta oli alijäämäinen

Energiavirasto julkaisi tänään jakeluverkkoyhtiöiden sallitun tuoton yli- ja alijäämät vuonna 2015 päättyneeltä valvontajaksolta. Loiste Sähköverkko hyödynsi osan edellisen valvontakauden sallitun tuoton 15,4 M€ alijäämästä viimeisimmällä valvontakaudella, jolloin näiden kahden valvontajakson kokonaistulos on -4 M€ alijäämäinen.

Verkkoliiketoiminta on Suomessa erittäin tiukasti säänneltyä. Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden kohtuullista tuottoa neljän vuoden jaksoissa ja mahdollinen ylijäämä on hyvitettävä ja alijäämä mahdollista periä seuraavalla valvontajaksolla.

- Olemme investoineet sähköverkkoomme jo 2000-luvun alusta alkaen ja siten tasanneet toimitusvarmuus- ja korvausinvestointitason nousupainetta huomattavasti aiemmin ja pidemmälle ajanjaksolle kuin moni muu verkkoyhtiö. Nyt viimeisimmän valvontajakson ylijäämä on käytännössä tasausta edellisen valvontajakson alijäämästä, Loiste Sähköverkon toimitusjohtaja Reino Huusko sanoo.

Loiste Sähköverkko on investoinut noin 200 M€ vuodesta 2003 lähtien ja lukeutuu Kainuun suurimpiin investoijiin. Investointeja on tehty mm. verkostoautomaatioon, uusien sähköasemien rakentamiseen, maakaapelointiin asemakaava-alueilla sekä ilmajohtojen siirtoon teiden varsille. Investoinnit ovat olleet myös aluetaloudellisesti merkittäviä ja työllistäneet mm. urakoitsijoita.

- Investointien kautta luomme työpaikkoja maakuntaan. Meidän on samalla vastattava asiakkaittemme odotuksiin kehittämällä palvelujamme. Olemme mukana mm. kehittämässä älykkään sähköverkon mahdollistamia ja energiatehokkuutta lisääviä paikallisia palveluita, Huusko toteaa.

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki asetti verkkoyhtiöille tiukentuneita toimitusvarmuusvaatimuksia, joiden tavoitteena on turvata sähkönjakelun toimitusvarmuus yhteiskunnan odotusten mukaisesti.

Ennen vuotta 2008 valtaosa Suomen verkkoyhtiöistä hinnoitteli siirtohintansa alle sallitun tuottotason ja siihen asti useilla yhtiöillä valvontajaksot olivat selvästi alijäämäisiä.

- Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävät verkkoinvestoinnit ovat edellyttäneet viime vuosina verkkoyhtiöiltä siirtohinnoittelun tarkistamista. Hintojen korotukset ovat välttämättömiä, jotta sähköverkkoja voidaan kehittää lain edellyttämällä tavalla vastaamaan asiakkaiden odotuksia ja yhteiskunnan tarpeita, Energiateollisuus ry:n johtaja Kenneth Hänninen korostaa.

Lisätietoja:

Reino Huusko, toimitusjohtaja, Loiste Sähköverkko Oy puh. 050 570 3427

LOISTE SÄHKÖVERKKO OY

Loiste Sähköverkko Oy:llä on sähköverkkoa Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja se vastaa sähkön jakelusta noin 58 500 sähkönkäyttöpaikkaan. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta. Yhtiössä työskentelee 30 energia-alan osaajaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2015 yhtiö liikevaihto oli noin 41 miljoonaa euroa.

https://www.loiste.fi/sahkonsiirto

 

ENERGIAVIRASTO

Energiavirasto valvoo sähkömarkkinalain toteutumista. Valvonta tapahtuu määrittelemällä verkkoyhtiöille sallitun tuoton yläraja ja edellyttämällä yhtiöiltä sähköverkon ylläpitämistä ja kehittämistä. Käytännössä virasto määrittää verkkoyhtiöiden vuotuisen liikevaihdon ylärajan. 

2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki edellyttää sitä, että jakeluverkon vioittuminen esimerkiksi myrskyn seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaille yli 6 tuntia eikä muilla alueilla yli 36 tuntia kestävää sähkön jakelun keskeytystä. Toimitusvarmuusvaatimukset on täytettävä portaittain vuoden 2028 loppuun mennessä. 

Valvontapäätösten mukaisesti sähkön jakeluyhtiöiden ensimmäisen valvontajakson (vuosien 2005-2007) alijäämä oli yhteensä 225 M€, toisen valvontajakson (2008-2011) alijäämä oli 587 M€ ja kolmannen valvontajakson (2012-2015) ylijäämä 293 M€.

Lisätietoja:

www.energiavirasto.fi

 

ENERGIATEOLLISUUS RY

www.energia.fi