Metsänomistajalla on oikeus hakea korvauksia kaadetusta puustosta

sähköverkko

Loiste Sähköverkko on joutunut poistamaan sähkölinjojen läheisyydessä olevaa puustoa tykkylumesta johtuneen suurhäiriön aikana. Poistettu puusto on kaatunut tai ollut kallistumassa linjalle lumen ja kuuran painosta.

Sähkömarkkinalain mukaisesti puuston raivaus on verkkoyhtiölle sallittua ilman ennakkoilmoitusta maanomistajille silloin, kun se on tarpeen sähköntoimituksen jatkumiseksi tai keskeytysten ennaltaehkäisemiseksi. Kaadetut puut ovat metsänomistajien omaisuutta ja niiden jatkohyödyntäminen on metsänomistajien itsenäisesti päätettävissä.

Metsänomistajalla on oikeus hakea korvausta johtoalueen (10 m) ulkopuolelta kaadetusta puustosta. Olemme kirjeitse yhteydessä suoraan niihin metsänomistajiin, joiden mailla työkoneet ovat suurhäiriön aikana tehneet raivauksia. Suosittelemme metsänomistajia tarkistamaan maa-alueensa ja tekemään korvaushakemuksen, kun kokonaistilanne on arvioitavissa ja maastossa on turvallista liikkua. Kainuun tykkylumitilanne on edelleen paha ja puustoa voidaan vielä joutua poistamaan.

Korvaushakemusten käsittelyaika on normaalia pitempi, sillä poikkeuksellisen suurhäiriön vuoksi hakemuksia on odotettavissa runsas määrä.

Pyydämme huomioimaan, että maastossa on yhä työskentelemässä useita metsäkoneita, jolloin alueella liikkumista kannattaa välttää. Varoalue työkoneesta on oltava vähintään 90 metriä. Tykkylumialueilla on edelleen olemassa vaara, että puita katkeilee ja niiden latvuksia tippuu maahan.

Vikailmoitukset ja havainnot voi ilmoittaa Loisteen maksuttomaan vikailmoitusnumeroon 0800 9 2500 (24 h). Pahoittelemme suurhäiriöstä aiheutunutta haittaa.

Lue lisää >>