Sähkökatkon aikana

Tarkista ensin asunnon tai kiinteistön pää- ja ryhmäsulakkeet sekä vikavirtasuojakytkimet ennen kuin soitat valvomoon puh. 0800 9 2500. Jos numero on jatkuvasti varattu, se on merkki laajemmasta häiriöstä.


Sähkökatkon aikana

Kajaven verkonvalvontajärjestelmästä näkyvät kaikki keskijänniteverkon viat, minkä vuoksi suurin osa sähköttä olevista talouksista tiedetään ilman asiakkaiden erillistä ilmoitusta.

Pienjänniteverkon vioista automaatio ei tee hälytystä, vaan tieto viasta saadaan asiakkailta. Häiriötilanteen jälkeen kannattaa käydä tarkastamassa sähköt kiinteistöistä, joissa ei asuta vakituisesti.

Merkitse ylös sähkökatkon alkamisaika. Jos sähköt välillä tulevat päälle ja taas sammuvat, merkitse ajankohdat muistiin. Muistiinpanoista voit tarkistaa keskeytysajan pituuden, sillä yli 12 tuntia kestävistä katkoksista maksetaan vakiokorvausta.

Mistä tietoa häiriön laajuudesta ja kestosta? Soittaminen vikanumeroon ruuhkauttaa numeron ja hidastaa viankorjaustöiden etenemistä. Jos käytössäsi on akkukäyttöinen tietokone, voit hakea tietoa häiriön laajuudesta ja arvioidusta kestosta sähkökatkokartalta ja vikatiedotteista. Hyviä tietolähteitä ovat myös paikallisten tiedotusvälineiden nettisivut. Päiväaikaan tietoa saa myös paikallisradioiden uutislähetyksistä auto- tai patteriradiota kuuntelemalla.

Jos olet havainnut vikapaikan kuten johtojen päälle kaatuneen puun, ilmoita siitä vikailmoitusnumeroon. Jatka soittamista niin kauan, että joku vastaa puheluusi tai se yhdistyy nauhoitettuun häiriöinfoon, jonne voit jättää viestin vikapaikasta. Myös Kajaven asiakaspalvelussa on lisähenkilöitä ottamassa vastaan ilmoituksia vikapaikoista.

 

Ohjeita sähkökatkon varalle

Sulje virta liedestä, silitysraudasta ja muista laitteista, jotka voisivat aiheuttaa tulipalon vaaran sähköjen palautuessa. Kytke muutkin sähkölaitteet, esimerkiksi pesukoneet ja viihdelaitteet, pois päältä. Kun sähköt palautuvat, älä kytke laitteita päälle yhtä aikaa, sillä äkillinen kuormituspiikki voi katkaista sähköt uudelleen. Sähköpatterit on hyvä laittaa päälle yksi kerrallaan. Sähkökiuas on kodin suuritehoisin laite.

Jos talo lämpiää sähköllä ja on talvi, pidä käytössä mahdollisimman vähän huoneita. Väliovia kannattaa pitää kiinni ja välttää ulko-oven turhaa avaamista.

Älä availe pakastinta. Käännä pesukoneiden hanat varmuuden vuoksi kiinni.

Näin varaudut sähkökatkoon


Kiinteistön omistajalla on valvontavastuu

Häiriötilanteen jälkeen käy tarkastamassa, toimivatko sähköt myös kesämökillä tai muussa kiinteistössä, jossa ei asuta vakituisesti.

Sähkökatkon takia kiinteistöön voi tulla putkistojen jäätymis- ja sulamisvaurioita. Sen vuoksi omistajan pitää käydä tarkastamassa sähköt riittävän usein kesämökeistä ja muista kiinteistöistä, joissa ei asuta vakituisesti. Valvontavastuu koskee varsinkin niitä kiinteistöjä, joiden lämmitysjärjestelmä on sähköstä riippuvainen.

 

Huolehdi sähköturvallisuudesta

Älä koske maahan pudonneisiin johtoihin. Älä ryhdy itse raivaamaan puita linjalta tai kopistelemaan lunta johdoilta. Jos vika on keskijännitelinjassa, älä mene lähellekään johtoa.

 

Nollavika

Sähköhäiriötilanteissa voi esiintyä niin sanottu nollavika esimerkiksi puun kaatuessa kiinteistöä syöttävän sähköjohdon päälle. Nollavika voi pahimmillaan aiheuttaa jopa hengenvaarallisen tilanteen. Tällaisessa tilanteessa nollajohdin on mennyt poikki ja siitä aiheutuu jännitteen vaihtelu 0 – 400 voltin välillä. Jännitteen vaihtelu voi vaurioittaa sähkölaitteita.

Nollavian tunnusmerkit

Valaistuksessa on selvästi havaittavaa kirkkauden vaihtelua, joka liittyy eri sähkölaitteiden kytkeytymisiin.
Nollavian jatkuessa sähkölaitteita ja valaisimia voi rikkoutua.
Sähkölaitteiden metallisista kuorista on mahdollista saada sähköisku.
Loistevalaisimista tai sähkökeskuksesta voi kuulua särisevä ääni.
Voit aistia savua tai palaneen käryä.

Toiminta havaitessasi nollavian

Suojaa kätesi eristävillä käsineillä, kuten nahkakäsineillä ja katkaise sähkö kiinteistön sähköpääkeskukselta pääkytkimestä.
Älä kosketa sähkön katkaisutilanteessa mihinkään sähköpääkeskuksen metalliseen osaan. Vikatilanteessa myös muissa metallisissa pinnoissa voi esiintyä jännitettä, joten älä kosketa.
Kun sähkö on katkaistu, niin ilmoita Kajave Oy:n vikapäivystykseen puh. 0800 9 2500. Kerro vikailmoituksen yhteydessä, että olet katkaissut kiinteistön sähkön.