Vakiokorvaus

Kysymyksiä ja vastauksia vakiokorvauksista
 

Milloin vakiokorvaus maksetaan?

Vakiokorvaukset pyritään laskemaan mahdollisimman pian asiakkaan laskulle. Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöllä on puoli vuotta aikaa vakiokorvauksen maksuun.

 

Pitääkö minun hakea korvausta?

Vakiokorvaus tulee sähkölaskulle hyvitysrivinä ilman erillistä hakemusta.

 

Maksetaanko summa tililleni?

Summa hyvitetään sähkölaskun yhteydessä. Jos vakiokorvauksen määrä on laskun määrää suurempi, siirtyy loppuhyvitys seuraavalle laskulle.

 

Näkyykö laskullani, miten paljon vakiokorvausta on hyvitetty?

Kyllä, vakiokorvauksesta näkyy erillinen hyvitysrivi

 

Pitääkö minulla olla tiedossa sähkökatkosaika?

Ei tarvitse, sillä Kajave saa keskeytystiedot omasta tietojärjestelmästään

 

Minne voin reklamoida, jos en saa korvauksia, vaikka olen niihin mielestäni oikeutettu?

Voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme, puh. 0800 9 2990 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@kajave.fi

 

Tuleeko korvaus koko siirronhinnasta eli perusmaksu, energian hinta ja energiavero?

Vakiokorvaus lasketaan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta, joka sisältää perusmaksut, energiamaksut sekä verot

 

Lasketaanko korvaus vuosikulutuksen mukaan?

Korvaus lasketaan vuosikulutusarvion perusteella
 

Miten korvaukset lasketaan, kun minulla oli useampia pitkiä katkoja ja sähköt olivat vähän aikaa päällä?

Laskenta alkaa alusta, jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan. On siis mahdollista, että saat kaksi erillistä korvausta, jos käyttöpaikassasi on ollut useampi yhtäjaksoinen yli 12 tunnin keskeytys.

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada korvausta yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta. Vakiokorvauksen perusteena oleva sähkökatkon pituus ja sen mukaan määräytyvä korvauksen suuruus lasketaan aina sähköyhtiön toimesta sähkömarkkinalain mukaisesti. Vakiokorvaus hyvitetään asiakkaille seuraavassa sähkölaskussa ilman eri hakemusta.

Vakiokorvauksen määrä
(vuotuisesta siirtomaksusta)

Keskeytysaika vähintään
tuntia
Keskeytysaika enintään
tuntia
10 % 12 24
25 % 24 72
50 % 72 120
100 % 120 192
150 % 192 288
200 % 288  

 

Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon käyttöjärjestelmästä tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi. Lisäksi keskeytysajan laskennassa noudatetaan toimialajärjestön suositusta siitä, että laskenta alkaa alusta, jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan.

Kajaven verkonvalvontajärjestelmästä näkyvät kaikki keskijänniteverkon viat, niiden takia sähköttä olleet taloudet sekä sähkökatkojen kesto. Pienjänniteverkon vioista automaatio ei tee hälytystä valvomoon, vaan tieto viasta saadaan asiakkailta. Asiakkaiden on hyvä käydä mahdollisuuksien mukaan tarkastamassa sähköt kesämökeistä ja muista kiinteistöistä, joissa ei asuta vakituisesti.

 

Vakiokorvaus maksetaan ilman eri hakemusta

Korvaus maksetaan prosentuaalisena hyvityksenä sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta siirtomaksusta veroineen. Nimi vakiokorvaus kuvaa juuri tätä eli korvauksen suuruuteen eivät vaikuta sähkökatkosta aiheutunut taloudellinen vahinko tai muu haitta. Loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

Jos sama sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Vakiokorvauksen enimmäisrahamäärää voidaan tarkistaa valtioneuvoston asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti.

Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöllä on puoli vuotta aikaa vakiokorvauksen maksuun. Jos korvausta ei ole maksettu, vaikka sähkökatkon pituus siihen oikeuttaa, on tehtävä kirjallinen vakiokorvaushakemus. Myös muutosta maksettuun korvaukseen haetaan samalla lomakkeella.

Vakiokorvauksen muutoksenhakulomakkeen voit tilata soittamalla asiakaspalveluumme puh. 0800 9 2990 (maksuton) arkisin klo 8-20.