Sähköverkon sopimusehdot


Kajave käyttää energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia ja Energiaviraston hyväksymiä yleisesti käytössä olevia sopimusehtoja. Pyynnöstäsi postitamme painetut sopimusehdot, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@kajave.fi.

Sopimusehdot 17.5.2019 alkaen

Liittymisehdot LE2019

Verkkopalveluehdot VPE 2019

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot SJLE 2019

Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot SJVPE 2019

Sopimuksia koskevat erimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.